Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantami

To kolejne już spotkanie poświęcone było tematyce bezpieczeństwa przed zbliżającymi się feriami. Czas zimowego wypoczynku niesie ze sobą wiele zagrożeń i niebezpiecznych sytuacji. Ważne jest,  aby dzieciom o nich przypominać i uczyć właściwego reagowania na nie.

A.O.

Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantami
Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantami
Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantami
Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantami
Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantami
Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantami
Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantami
Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantami
Bezpieczne ferie - spotkanie z policjantami