Komunikat Urzędu Gminy Łęczyce dot. wsparcia dla uczniów kl. IV (laptopy)

Uprzejmie informuję, że została podpisana umowa PRZEKAZANIA KOMPUTERÓW PRZENOŚNYCH TYPU LAPTOP, w związku z powyższym należy powiadomić rodziców uczniów klas IV, że każdy uczeń klasy IV został objęty wsparciem i przysługuję mu jeden laptop sfinansowany ze środków publicznych. Jeżeli uczeń otrzymał laptop w ramach wsparcia z innych programów finansowych ze środków publicznych ( np. dla ucznia z terenu popegeerowskiego), rodzice tego ucznia decydują, czy korzystają ze wsparcia "dla uczniów klas IV", czy wsparcia przewidzianego w tych programach (np. dla uczniów z terenu popegeerowskich). W przypadku wyboru laptopa zakupionego w ramach wsparcia tj. "dla uczniów klas IV", laptop otrzymany w ramach innych programów finansowych ze środków publicznych podlega zwrotowi do podmiotu, od którego uczeń otrzymał laptop. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie przed podpisaniem umowy przekazania na własność komputera przenośnego typu laptop lub umowy użyczenia komputera przenośnego typu laptop. Jeżeli zwrot dotyczy laptopa, który został przekazany dla ucznia z terenu popegeerowskiego, należy zgłosić się do urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 53, pokój nr 34 celem zwrotu laptopa.

Wydanie laptopa dla ucznia klas IV nastąpi w dniu podpisania przez rodzica protokołu z przekazania komputera przenośnego typu laptop, umowy oraz oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego, że uczeń nie otrzymał laptopa w innej szkole lub klasie objętej wsparciem.

W załączeniu przesyłam wzór protokołu, załączniki do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 8 września 2023r. (wzory umów) oraz oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego, że uczeń nie otrzymał laptopa w innej szkole lub klasie objętej wsparciem.

Iwona Reszka

Kierownik Referatu Oświaty Gminy Łęczyce

tel. 58 674 46 49