Stołówka

Informacja

Na podstawie pisma Wójta Gminy Łęczyce z dnia 22-04-2022 r.  informujemy, że od dnia  01 września 2022 r wzrośnie opłata za wyżywienie tj:

  1. Cena obiadu w szkole - 5 zł
  2. Cena posiłków w przedszkolu/punkcie przedszkolnym:
  • śniadanie – 2,00 zł
  • obiad - 5,00 zł
  • podwieczorek – 2,00 zł

Jednocześnie informujemy, że opłatę należy uiścić przelewem z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.

Opłaty za obiady i opłatę stałą za przedszkole dokonujemy na poniżej podane rachunki bankowe

1. Wychowanek przedszkola

Bank KBS O/Łęczyce        51 8350 0004 3900 3039 2000 0010

2. Uczeń szkoły

Bank KBS O/Łęczyce        72 8350 0004 3900 3039 2000 0020

Kontakt INTENDENT