Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

p. Katarzyna Pajączkowska - przewodnicząca

p. Magdalena Walczykowska - zastępca przewodniczącej

p. Jadwiga Ruszewska - skarbnik

p. Paulina Dzikowska - protokolant

p. Elżbieta Labuda-Żółtowska - członek

p. Magdalena Tasior - członek

Skład Komisji Rewizyjnej Rady Rodziców

p. Elżbieta Labuda-Żółtowska - przewodnicząca

p. Natalia Płotka - zastępca przewodniczącej