Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Informujemy, że wniosek na zakup nowości wydawniczych do szkół w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa złożony przez naszą szkołę przeszedł pomyślnie procedurę weryfikacji formalnej oraz oceny merytorycznej i tym samym uzyskaliśmy rządowe wsparcie w formie dotacji w kwocie 12 000,00 zł w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025” dotyczącego wspierania organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze rozwijania zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych. Nasza szkoła wnosi wkład własny w wysokości 3 000,00 zł. Oznacza to, że razem z otrzymaną dotacją mamy do wydania 15 000,00 zł na zakup nowości wydawniczych oraz realizację działań promujących czytelnictwo.

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0