Darowizna (składka) na rzecz Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024

Rada Rodziców na zebraniu 28 września 2023 r. ustaliła roczną składkę w wysokości 50 zł.

Pieniądze można wpłacać do wychowawców klas lub do przedstawicieli Rady Oddziałowej.