Procedura dotyczy postępowania w przypadku stwierdzenia chorób zakaźnych pochodzenia pasożytniczego