Kącik logopedyczny

Terapia logopedyczna

     Szanowni Rodzice!

                    Rozwój mowy jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa dziecko. Trwa on przez wiele lat i przebiega w indywidualnym rytmie. Prawidłowa wymowa ma duże znaczenie dla powodzenia w nauce czytania i pisania. Bez względu na przyczynę wystąpienia zaburzeń mowy (wad wymowy) należy podjąć jak najwcześniej działania terapeutyczne.

Serdecznie zapraszam do współpracy, ponieważ skuteczność i powodzenie terapii  logopedycznej zależy w dużej mierze od Was Rodziców.

Logopeda to specjalista zajmujący się diagnozowaniem, stymulacją rozwoju mowy, profilaktyką oraz terapią zaburzeń mowy.

Zadania logopedy w szkole:

  • Przeprowadzanie badań przesiewowych w klasach zerowych i pierwszych, w celu ustalenia stanu mowy uczniów.
  • Szczegółowe badania logopedyczne wytypowanych do terapii uczniów – diagnoza szczegółowa, określenie kierunków postępowania terapeutycznego, założenie kart mowy.
  • Nawiązanie kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi dzieci włączonych do terapii logopedycznej w celu przeprowadzenia wywiadu logopedycznego.
  • Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci ( 2-4 osób), u których stwierdzono nieprawidłowości w rozwoju mowy .
  • Stała współpraca z rodzicami – udzielanie wskazówek do kontynuacji terapii w domu, ocena stanu mowy dzieci.
  • Współpraca z wychowawcami klas oraz nauczycielami współorganizującymi kształcenie.
     

Terapia logopedyczna w szkole.

W terapii logopedycznej uczestniczą uczniowie, którzy posiadają opinię Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  oraz  zostali zakwalifikowani w oparciu o wyniki wstępnych badań przesiewowych mowy przeprowadzanych na początku roku szkolnego ( miesiąc wrzesień). Badanie to pozwala wyłonić dzieci potrzebujące pomocy logopedy. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka na spotkaniu z logopedą uzyskują informacje o udzielanej przez terapeutę formy pomocy oraz  przebiegu terapii .Terapia logopedyczna jest prowadzona indywidualnie lub zespołowo ( 2-4 osób) w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń. Dla każdego dziecka są dobierane indywidualnie ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, fonacyjne, kształcące słuch fonemowy oraz usprawniające narządy artykulacyjne. Ćwiczenia te wykonywane są wraz z grami i zabawami utrwalającymi wymowę tj. rebusy, zagadki, układanki, krzyżówki itp. Celem terapii logopedycznej jest usuwanie zaburzeń mowy, korekcja wymowy, wyrównywanie opóźnień rozwoju mowy, wypracowywanie odpowiedniego poziomu sprawności językowej. Należy sobie zdawać sprawę, iż zlikwidowanie wady wymowy u dzieci nie następuje podczas jednego spotkania z logopedą. Terapia logopedyczna może trwać kilka lub kilkanaście miesięcy, a  nawet kilka lat (jeśli u dziecka występuje wiele wad wymowy).

Drodzy Rodzice,

Terapia logopedyczna jest procesem i zależy od współpracy logopedy z dzieckiem oraz rodzicem. Dlatego bardzo ważne jest zaangażowanie rodziców w systematyczne ćwiczenie z dzieckiem. W tym celu logopeda po każdych zajęciach zapisuje w zeszycie ucznia zestaw ćwiczeń jakie powinien wykonywać codziennie do kolejnego spotkania. Brak ćwiczeń to brak postępów w terapii logopedycznej.

PAMIĘTAJCIE PAŃSTWO, że  systematyczne uczęszczanie na terapię logopedyczną i codzienne ćwiczenia w domu będą skutkowały poprawą wymowy Waszych pociech.