Laboratorium EMPIRIUSZ

Uczniowie klasy 4a na lekcji matematyki pracowali z wirtualnym laboratorium EMPIRIUSZ. Zostali wprowadzeni w świat geometrii przestrzennej. Dzięki goglom widzieli trójwymiarowe modele figur przestrzennych. Przy użyciu kontrolerów poznawali ich  budowę , rozkładali na siatki ( wyróżniali prostokąty i kwadraty), rozwiązywali zadania (korzystali z własności prostokątów i kwadratów). Jeden uczeń wykonywał zadanie (przy użyciu gogli i kontrolerów) , a pozostali oglądali na tablicy interaktywnej. Takie lekcje są atrakcyjne, nowoczesne, kształtują wyobraźnię przestrzenną. Uczniowie są bardziej zaangażowani w pracę na lekcji, gdyż przeprowadzają na bryłach różne eksperymenty w trójwymiarowej przestrzeni.

Laboratorium EMPIRIUSZ
Laboratorium EMPIRIUSZ
Laboratorium EMPIRIUSZ
Laboratorium EMPIRIUSZ
Laboratorium EMPIRIUSZ