Dzień Ziemi

19 kwietnia 2024 r. odbyły się warsztaty przeprowadzone przez panie Gabrielę Szmidtke i Karolinę Patelczyk - pracowników Referatu Ochrony Środowiska i Klimatu Gminy Łęczyce, zaproszonych z okazji obchodów Dnia Ziemi do naszej placówki. Dzieci zagrały w grę, w której musiały prawidłowo posegregować odpady. Dowiedziały się, jaki negatywny wpływ mają odpady na nasze środowisko oraz jak długo trwa proces ich rozkładu. Na zakończenie dzieci otrzymały upominki, a same podziękowały za pouczające zajęcia, ofiarowując również upominek od siebie. Następnie przedstawiciele klasy Ic i IIIc oraz przedszkola i zerówki zaprezentowali stroje ekologiczne przygotowane wcześniej przez dzieci z poszczególnych oddziałów. Panie goszczące u nas wystąpiły w roli jurorów i przyznały I miejsce klasie Ic, II miejsce klasie IIIc oraz równorzędne III miejsce zerówce i przedszkolakom. Wszystkie kreacje, jak stwierdziły, były bardzo pomysłowe i ładne .Na zakończenie każda klasa i odziały przedszkolne otrzymały dyplomy oraz nagrody.

Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi