e - Doręczenia

e - Doręczenia

W związku z wprowadzeniem obowiązku stosowania Krajowego Systemu Doręczeń Elektronicznych umożliwiamy Państwu kontakt z nami poprzez usługę e-Doręczenie.

e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego za potwierdzeniem odbioru. Dzięki tej usłudze podmioty publiczne, obywatele i firmy mogą korzystać z wygodnych i bezpiecznych doręczeń elektronicznych. Są one równoważne prawnie tradycyjnej przesyłce poleconej za potwierdzeniem odbioru.

Jak działają e-Doręczenia?

- Bezpiecznie wysyłaj i odbieraj korespondencję ze swoich skrzynek.

- e-Doręczenia to elektroniczny odpowiednik listu poleconego.

- Gdy otwierasz wiadomość pierwszy raz, urząd otrzymuje potwierdzenie doręczenia.

- Jeśli nie otworzysz nowej wiadomości, to po 14 dniach zostaje uznana za doręczoną. Wtedy urząd też dostaje potwierdzenie.

Adres Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęczycach do e-Doręczeń:

AE:PL-74472-48972-EIWCT-16

W skrzynce do e-Doręczeń możesz wysyłać i odbierać korespondencję od urzędów w Polsce. W przyszłości usługa zastąpi skrzynkę ePUAP.

Jeśli chcesz poznać szczegóły dotyczące usługi to więcej informacji znajdziesz w zakładce o e-Doręczeniach.


Jeszcze działa Elektroniczna Skrzynka Podawcza, której działanie w przyszłości zostanie wyłączone.

Elektroniczna Skrzynka Podawcza jest usługą służącą do przesyłania dokumentów elektronicznych do urzędu.

Adres skrzynki:

/ZS-PLeczyce/SkrytkaESP

Elektroniczna skrzynka podawcza pozwala na doręczanie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

W celu dostarczenia do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Łęczycach dokumentu elektronicznego, należy zarejestrować się/zalogować na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) pod adresem epuap.gov.pl

Przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej załatwią Państwo każdą sprawę należącą do kompetencji ZS-P w Łęczycach.

Na przedmiotowy adres skrytki użytkownicy platformy ePUAP mogą przesyłać korespondencję, korzystając ze wzoru „Pismo ogólne” udostępnianego przez usługę powszechną o nazwie „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”, która jest dostępna dla zalogowanego użytkownika portalu ePUAP:

- ścieżka dostępu: Strona główna>Najnowsze usługi>Pismo ogólne do podmiotu publicznego

http://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw/opis-uslugi/pismo-ogolne-do-podmiotu-publicznego

Załatw sprawę - W polu Ustaw/ zmień adresata wpisujemy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach

Do formularza można dodawać załączniki o następujących rozszerzeniach: .doc, .docx, .gif, .jpg (.jpeg), .ods, .odt, .pdf, .png, .rtf, .svg, .tif (.tiff), .txt, .xls, .xlsx, .xml.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego to 5 megabajtów. W ramach usługi centralnej „Pismo ogólne” można dołączać pliki do 500 megabajtów. Pliki zawierające szkodliwe oprogramowanie będą automatycznie usuwane.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na ePUAP, użytkownik ma dostęp do sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych i doręczania dokumentów elektronicznych do naszej placówki.

Odnośnie spraw załatwianych w trybie postępowania administracyjnego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu oraz złożenie podpisu osoby wnoszącej pismo.

Elektroniczna skrzynka podawcza obsługuje, zarówno bezpieczny kwalifikowany podpis elektroniczny, jak i jego darmowy odpowiednik, czyli profil zaufany ePUAP. Profil zaufany ePUAP może założyć każda pełnoletnia osoba na platformie epuap.gov.pl.

Wybrane przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące dokumentów elektronicznych: Art. 14, Art. 39(1), Art. 63, Art. 46, Art. 217 § 4.

Strona główna elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej znajduje się pod adresem: epuap.gov.pl