Podziękowanie od LGD "Kaszubska droga" za udział uczniów w konkursie

W imieniu Lokalnej Grupy Działania "Kaszubska Droga" pragnę serdecznie podziękować Państwa Szkole Zespołowi Szkolno- Przedszkolnemu w Łęczycach za udział w konkursie plastycznym pt.: "Krajobraz wokół mnie za 20 lat".  

Grono Pedagogiczne Państwa Placówki Oświatowo -Wychowawczej wykazało się wielkim zaangażowaniem, które przełożyło się na aktywny i liczny udział uczniów w w/w konkursie plastycznym. Dwie prace uczniów klas 3 z Państwa szkoły zostały wyróżnione w ramach danego konkursu dla kategorii klas 1-3 tj.  Adriana Joskowskiego oraz Kacpra  Korosackiego. Dla kategorii klas 4-6 wyróżnienie otrzymała Agata Milewczyk z klasy 6.

Pełna lista laureatów znajduje się na naszej stronie internetowej: www.kaszubskadroga.pl

Wręczenie nagród zwycięzcom odbyło się w dniu wczorajszym w Luzinie. Relacja z danego wydarzenia dostępna jest na naszym FB pod adresem: https://www.facebook.com/lgdkaszubskadroga/

Z poważaniem

Emilia Ogonowska

Lokalna Grupa Działania "Kaszubska droga"