Aktywna Szkoła

Aktywna Szkoła
Aktywna Szkoła

Aktywna Szkoła to program stworzony z myślą o realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo. Program ten to kompleksowe wsparcie aktywności fizycznej skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu przyszkolnej i samorządowej infrastruktury sportowej oraz zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego umożliwiamy aktywizację społeczeństwa na poziomie lokalnym.

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach zakwalifikował się do Programu Aktywna Szkoła i będą realizowane 2 zadania – Aktywny Orlik i Aktywny Weekend.

Aktywny Weekend - Zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych będą prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę w weekendy czyli soboty i niedziele wg. harmonogramu sporządzonego przez prowadzących zajęcia. W ramach programu Aktywny Weekend co tydzień w każdy weekend będzie odbywać się co najmniej 6 godzin zajęć, organizowanych na sali gimnastycznej bądź boisku przyszkolnym. Zapisy na zajęcia oraz dodatkowe informacje w szkole.

W ramach zadania Aktywny Orlik do prowadzenia zajęć zaangażował się współpracujący od kilku lat trener, posiadający uprawnienia i licencje do prowadzenia zajęć. Zajęcia, jak sama nazwa wskazuje, będą odbywać się na Orliku w Łęczycach, w terminach i godzinach wyznaczonych przez prowadzącego. Kontakt i szczegółowe informacje u Animatora.

Udział w zajęciach jest ogólnodostępny i bezpłatny.

Więcej na: https://www.aktywnaszkola.pl/