Laboratoria Przyszłości - wsparcie dla szkół podstawowych

Gmina Łęczyce otrzymała wsparcie finansowe na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegającego na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria Przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowa kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach programu publiczne szkoły podstawowe otrzymały od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych,  technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

Dzięki otrzymanemu wsparciu we wszystkich szkołach pojawią się drukarki 3D, mikrokontrolery, roboty, sprzęt do nagrań i inne nowoczesne wyposażenie! Szkoły w ramach programu zakupiły nowoczesny sprzęt w kwocie 394 500 zł.

Kwota wsparcia jest uzależniona od ilości uczniów uczęszczających do szkoły i wynosi dla:

 W 2021r. w ramach otrzymanego wsparcia został zakupiony sprzęt w poszczególnych szkołach:

 1. Szkoła Podstawowa im. Adama Loreta w Łęczycach zakupiła sprzęt w kwocie 110 400 zł na poniższe wyposażenie:
 • Wirtualne Laboratorium chemiczne Empiriusz Pakiet Premium 1 szt.,
 • Wirtualne Laboratorium chemiczne Empiriusz PRO (SP+PP) Pakiet Premium – 1 szt.,
 • Drukarka 3D Omni 200 – 1 szt.,
 • Laptop do drukarki 3D – 1 szt.,
 • LEGO SPIKE Prime Robot Edukacyjny – 4 szt.,
 • LEGO SPIKE Prime Rozszerzenie Robot Edukacyjny -5 szt.,
 • LEGO SPIKE EssentialRobot Edukacyjny kl. 1-3 – 4 szt.,
 • Zestaw do programowania mikrokontrolerów – 7 szt.,
 • Stacja lutownicza – 3 szt.,
 • Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Statyw do aparatu (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Gimbal (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Zestaw oświetlenia (Audio-Video) – 1 szt.,
 1. Szkoła Filialna Szkoły Podstawowej w Łęczycach zakupiła sprzęt w kwocie 30 000 zł na poniższe wyposażenie:
 • Drukarka 3D Omni 200 – 1 szt.,
 • Laptop do drukarki 3D – 1 szt.,
 • LEGO SPIKE Prime Robot Edukacyjny – 3 szt.,
 • LEGO SPIKE Prime Rozszerzenie Robot Edukacyjny -3 szt.,
 • LEGO SPIKE EssentialRobot Edukacyjny kl. 1-3 – 2 szt.,
 • Zestaw do programowania mikrokontrolerów – 2 szt.,
 • Stacja lutownicza – 1 szt.,
 • Aparat fotograficzny z funkcją nagrywania (Audio-Video) –1 szt.,
 • Statyw do aparatu (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Gimbal (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Zestaw oświetlenia (Audio-Video) – 1 szt.,
 • Mikrofon (Audio-Video) – 2 szt.

Zakupiony sprzęt pozwoli poprzez zabawę rozwinąć umiejętności krytycznego myślenia, analizowania danych i rozwiązywania złożonych, rzeczywistych problemów. Szkoły zostały wyposażone w nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwoli uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwiania umiejętności.