Zestawy zadań powtórkowych

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Aby zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty, Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII.

Każdy taki zestaw składa się z:

  • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
  • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
  • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

 Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!  źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

Link do Pakietu zadań powtórkowych   TUTAJ