19. 04 - Akcja Żonkile 2024

Nasza szkoła uczciła 81. rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim w wyjątkowy sposób. Przez cały tydzień odbywały się zajęcia związane z tą ważną datą.

Na lekcjach historii uczniowie mieli okazję wysłuchać prelekcji, według scenariuszy zaproponowanych przez Muzeum POLIN, prowadzonych przez Pana Krzysztofa. Lekcje pozwoliły zrozumieć uczniom kontekst i znaczenie wydarzeń związanych z powstaniem w getcie warszawskim.

Podczas lekcji plastyki, zgodnie ze wskazówkami Pana Sławka, uczniowie tworzyli papierowe żonkile - symbol upamiętniający powstanie w getcie warszawskim. Kulminacyjnym momentem obchodów był dzień 19 kwietnia, kiedy to uczniowie z Samorządu Uczniowskiego wręczali nauczycielom i uczniom wykonane wcześniej żonkile.

Również w bibliotece, we współpracy z Biblioteką Publiczną, odbyła się specjalna lekcja patriotyzmu oraz warsztaty tworzenia żonkili, skierowane szczególnie do klasy 3a.

Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej udało się stworzyć w szkole atmosferę pełną szacunku i pamięci dla tych, którzy poświęcili życie w walce o wolność.

NIECH ŁĄCZY NAS PAMIĘĆ!

 

19. 04 - Akcja Żonkile 2024
19. 04 - Akcja Żonkile 2024
19. 04 - Akcja Żonkile 2024
19. 04 - Akcja Żonkile 2024
19. 04 - Akcja Żonkile 2024
19. 04 - Akcja Żonkile 2024
19. 04 - Akcja Żonkile 2024
19. 04 - Akcja Żonkile 2024
19. 04 - Akcja Żonkile 2024
19. 04 - Akcja Żonkile 2024
19. 04 - Akcja Żonkile 2024