Innowacja logopedyczna

pt: „ Ćwiczę buzię ładnie, aby mówić starannie”.

 

      W roku szkolnym 2023/2024 w naszej szkole  została opracowana i wdrożona do realizacji

                Innowacja logopedyczna  pt: „ Ćwiczę buzię ładnie, aby mówić starannie”.

    Proponowane zajęcia w ramach Innowacji logopedycznej nie zastąpią przedszkolakom terapii logopedycznej, będą doskonale stymulowały percepcję słuchową, budząc zaciekawienie i chęć do ćwiczeń, pobudzą aktywność, rozbudzą zainteresowania oraz wewnętrzną  motywację do aktywnego udziału  dziecka w zabawach logopedycznych.

    Innowacja logopedyczna pt: „ Ćwiczę buzię ładnie, aby mówić starannie” obejmie w I półroczu przedszkolaki z  grupy: O „c”, O „d”, a w II półroczu obejmie przedszkolaki  z grupy:  O „a”, O „b”.

    W ramach Innowacji logopedycznej w grupach przedszkolnych zostaną przeprowadzone cykliczne spotkania, których celem będzie usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, zostaną przeprowadzone ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia usprawniające percepcję słuchową oraz ćwiczenia usprawniające kompetencje językowe dziecka. W ramach Innowacji logopedycznej w grupach przedszkolnych: O „a”, O „b”, O „c”, O „d” zostaną  przeprowadzone 2 zajęcia logopedyczne, których celem będzie korygowanie złych nawyków artykulacyjnych, stworzenie sytuacji sprzyjających spontanicznemu wypowiadaniu się, zachęceniu dzieci do udziału w rozmowach kierowanych, tematycznych, wzbogacaniu słownictwa. Prowadzone zajęcia będą uwzględniały ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, artykulacyjne, językowe, słuchowe.