Podziękowanie Dyrektora Szkoły

Z okazji jubileuszowej XX edycji Wojewódzkiego Konkursu „Poznajmy las” dziękuję za wieloletnią współpracę i pomoc w organizacji Konkursu:

Panu Nadleśniczemu Mariuszowi Kaliszewskiemu,

Pani Liliannie Koszutowskiej z Nadleśnictwa Strzebielino,

Panu Piotrowi Wittbrodtowi - Wójtowi Gminy Łęczyce,

Pani Gabrieli Szmidtke - Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Klimatu Urzędu Gminy Łęczyce.

Życzę Państwu wszelkiej pomyślności, sukcesów, satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym.

Dyrektor Szkoły

Magdalena Petta

Podziękowanie Dyrektora Szkoły
Podziękowanie Dyrektora Szkoły