System opieki i pomocy uczniom

Zespół Szkolno - Przedszkolny udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno- pedagogicznej. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności: psycholog, pedagog, logopeda, doradca zawodowy i terapeuci pedagogiczni.

System opieki i pomocy uczniom