Warsztaty Bałtyckie

18 października klasa VI b uczestniczyła w jednodniowym kursie w Błękitnej Szkole w Helu. Warsztaty Bałtyckie to projekt edukacji morskiej prowadzony przez edukatorów Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i Stacji Morską im. Profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Temat zajęć klasy VI b: Mieszkańcy Bałtyku.

9.40 - 10.50 prezentacja przystosowania płetwonogich do życia w morzu (anatomia, morfologia i fizjologia); charakterystyka poszczególnych rodzin i gatunków ssaków morskich rodzimych dla Bałtyku i sporadycznie w nim się pojawiających; biologia rozrodu trzech gatunków bałtyckich fok.

11.00 - 11.15 obserwacja treningu medycznego fok szarych połączonego z karmieniem.

11.30 - 13.30 zajęcia terenowe: zaciąg włokiem wzdłużbrzeżnym (wykorzystanie włoka wzdłuż brzeżnego, wiaderek silikonowych, siatek do połowu krewetek oraz odzieży ochronnej), obserwacje podwodne przy pomocy batyskopu; omówienie i analiza pobranych prób; prezentacja multimedialna; praca z kartą zadań oraz innymi pomocami dydaktycznymi (atlas, preparaty).

Warsztaty Błękitnej Szkoły to oferta pozalekcyjnych zajęć z zakresu biologii i ekologii Morza Bałtyckiego oraz problemów środowiskowych wynikających z działalności człowieka.

Polecamy wszystkim morskie warsztaty edukacyjne.

B.Z.

 

Warsztaty Bałtyckie
Warsztaty Bałtyckie
Warsztaty Bałtyckie
Warsztaty Bałtyckie
Warsztaty Bałtyckie
Warsztaty Bałtyckie
Warsztaty Bałtyckie
Warsztaty Bałtyckie
Warsztaty Bałtyckie
Warsztaty Bałtyckie