Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Dnia 20 września 2022 roku w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Łęczycach .

Do Samorządu Uczniowskiego kandydowały : Zuzanna Pajączkowska z klasy 8a, Martyna Wójcik z klasy 7a, Marlena Romanowska, Oliwia Pyśniak i Lena Łaszewska z klasy 5b. W wyborach swoje głosy oddali uczniowie klas IV –VIII. Spośród kandydatek wyłoniono skład SU :

Przewodnicząca – Zuzanna Pajączkowska

Zastępca – Martyna Wójcik

Sekretarz – Lena Łaszewska