Olimpiada Olimpusek

W dniach 28-30 marca przeprowadzono w naszej szkole wiosenną sesję ogólnopolskiej olimpiady OLIMPUSEK. Chętni uczniowie z klas 1-3 mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności rozwiązując test z języka polskiego, matematyki oraz języka angielskiego. Każdy z uczestników olimpiady, niezależnie od uzyskanego wyniku, otrzyma dyplom uznania a dla najlepszych zostały przewidziane dyplomy laureata i nagrody. Życzymy powodzenia i czekamy  na wyniki !

A. O.

Olimpiada Olimpusek
Olimpiada Olimpusek
Olimpiada Olimpusek