Rodzice dzieciom...

Chcemy wspomagać działania szkoły...

Chcemy reprezentować Was - rodziców dzieci naszej szkoły...

Chcemy działać dla uczniów...

... I JUŻ DZIAŁAMY

Rodzice dzieciom...
Rodzice dzieciom...