Ogólnopolski Konkurs na kroki

Informujemy, że nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego konkursu fundacji Phoenix Kids, która w tym roku nawiązała współpracę z WOŚP.

Konkurs polega na tym, że należy zainstalować na swoim smartfonie aplikację Phoenix Kids, która liczy kroki tzw. krokomierz. Później już tylko pozostaje robić jak najwięcej kroków. Dzięki temu wspieramy akcję WOŚP.
Warunkiem jest zainstalowanie aplikacji, założenie konta i chodzić. Fundacja Phoenix Kids zobowiązuje się wpłacić 5zł na rzecz WOŚP za każdego aktywnego ucznia szkoły zapisanej do konkursu, który wykona w czasie trwania akcji  minimum 1000 kroków. Proszę pamiętać, aby podczas rejestracji koniecznie wybrać naszą szkołę - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach!!!
Konkurs trwa od 24.01.2022 do 06.02.2022. Oprócz pomocy można też wygrać inne nagrody rzeczowe, np. opaski sportowe smart band. Więcej informacji na temat fundacji Phoenix Kids, jej działalności i konkursów na stronie: https://pho3nix-kids.com/polska/

Aplikację można pobrać z:
https://pho3nix-kids.com/polska/aplikacjamobilna/
Instrukcja jak zainstalować aplikację:
https://pho3nixfoundation.us2.list-manage.com/track/click?u=d1d48393d018f64c045032c2b&id=31ef9bd8cd&e=f0c66fe1c1

Wspólnie zbierzmy 1 000 000 zł!

Zapraszamy do udziału!

Ogólnopolski Konkurs na kroki