Mały Wolontariat

Nasze Przedszkole już po raz kolejny włączyło się w działalność wolontariacką - powstał Mały Wolontariat uczący wrażliwości oraz pomagania innym . W naszej działalności chodzi nie tylko o angażowanie dzieci w zadania, ale przede wszystkim o uświadomienie im czym jest pomoc i uwrażliwienie na potrzeby innych. 1 października dzieci  i opiekunowie spotkali się z opiekunem koła i panią vice dyrektor S. Formela. Rozmawialiśmy o pomocy innym i kim jest wolontariusz. Dzieci podjęły wspólną decyzję , że chcą pomagać innym, złożyły przysięgę Małego Wolontariusza , a Pani Sylwia wręczyła dzieciom Paszporty Małego Wolontariusza. Stanowi on ważny dokument, ponieważ to w nim, dzieci poprzez wklejanie naklejek potwierdzają swój udział w akcjach i działaniach na rzecz potrzebujących. Paszport Małego Wolontariusza wprowadza element zabawy i rywalizacji ale również stanowi środek motywujący do większej aktywności. Przed nami różne zadania . Zaczynamy we wtorek :  będziemy sadzić cebulki żonkili włączając się w akcję Pola Nadziei i współpracując z Lęborską Fundacją Hospicjum Stacjonarne . 

Mały Wolontariat
Mały Wolontariat
Mały Wolontariat
Mały Wolontariat
Mały Wolontariat
Mały Wolontariat
Mały Wolontariat
Mały Wolontariat
Mały Wolontariat
Mały Wolontariat
Mały Wolontariat
Mały Wolontariat
Mały Wolontariat
Mały Wolontariat