Podziękowania za palemki

Nasza młodzież znowu pokazała, że potrafi robić cudowne, dobre rzeczy, a działalność wolontariacka jest bliska ich sercu. Samorząd Uczniowski zorganizował akcję wykonania palemek wielkanocnych, które w Niedzielę Palmową zostaną sprzedane przed kościołami, a uzyskane środki zostaną przekazane na rzecz fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. FLHS dziękuje z całego serca za pomoc i zaangażowanie w akcję PALMĘ KUPUJESZ - HOSPICJUM BUDUJESZ nauczycielom plastyki, opiekunowi SU p. Annie Kotłowskiej oraz uczniom z klas VIIA i VIIB : Wiktorii Bogusz, Agacie Hoeft, Julii Rubel, Nikoli Kwaśniak, Julii Seta, Annie Stefanowskiej, Zuzannie Kostka, Alicji Warych, Michałowi Białobrzeskiemu, Michalinie Jędrych, Zuzannie Kowalskiej, Marcelinie Puszka, Marcinowi Żółtowskiemu, Nikodemowi Mizyk, Zuzannie Żywickiej,, Adampwi Walkowiak, Szymonowi Głuchaczka, Szymonowi Oliwa, Dawidowi Malek, Arsenowi Lutciv, Magdalenie Mazur, Lenie Dąbtowskiej i Wiktorii Latosińskiej. DZIĘKUJEMY - DOBRO POWRACA 

Podziękowania za palemki
Podziękowania za palemki
Podziękowania za palemki
Podziękowania za palemki
Podziękowania za palemki
Podziękowania za palemki