Dzień Ziemi

22 kwietnia obchodzimy Dzień Ziemi – jest to największe międzynarodowe  święto ekologiczne. Tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem: Zainwestuj w naszą planetę. Głównym celem święta jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju. Jest to również doskonała okazja do przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz podjęcie dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego a zdrowiem i życiem ludzi.

Wielu uczniów i nauczycieli naszej szkoły chcąc uczcić to święto i zwrócić uwagę na problemy Ziemi ubrało się na zielono.  W klasach odbyły się pogadanki na temat zagrożeń naszej planety i sposobów dbania o nią. Uczniowie z klas VIIa,  VIIb i VIIIc przygotowali wystawę: Drugie życie  śmieci. W obchody święta włączyła się również nasza biblioteka szkolna. Uczniowie z klas młodszych  pod opieka p. Bogusi Kondratko przygotowali występy i konkursy dla starszych rówieśników.

Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi
Dzień Ziemi