Zestawy zadań powtórkowych

Czas zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych to możliwość powtórzenia materiału. Aby zadbać w tym czasie o uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty, Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała pakiet zadań powtórkowych dla uczniów klas VIII, który będzie publikowany codziennie od 16 do 25 marca.

Każdy taki zestaw będzie się składał z:

  • zadań z języka polskiego zorganizowanych według lektur obowiązkowych w klasach VII-VIII;
  • zadań z matematyki zorganizowanych według kolejnych wymagań szczegółowych podstawy programowej;
  • zadań z języka angielskiego – zorganizowanych według umiejętności.

Zadania będą publikowane codziennie o godz. 9:00 na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, natomiast rozwiązania – o godz. 15:00. Zachęcamy do korzystania z zadań przygotowanych przez CKE!  źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja/lekcje-z-internetu

Link do Pakietu zadań powtórkowych   TUTAJ

Przejdź do góry strony