Liceum Ogólnokształcące w Redzikowie

Materiał powstał we współpracy z lokalnymi Jednostkami Wojskowymi i  zawiera treści dotyczące zawodu żołnierza  mające na celu przybliżenie uczniom specyfiki tego zawodu.

(1) Zawód ŻOŁNIERZ - YouTube 

Liceum, ze względu na profil wojskowy, jest skierowane przede wszystkim do ucznia o konkretnych, militarnych zainteresowaniach. Oprócz wiedzy ogólnej oferuje bogaty wachlarz wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu wojskowości. Młodzież kształci się pod opieką wykwalifikowanych instruktorów jednostek wojskowych, a utworzenie Oddziałów Przygotowania Wojskowego ułatwi absolwentom dalszą edukację na uczelniach wojskowych.