Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej w Łęczycach w czasie epidemii COVID -19 od 01. 09. 2020

Utworzono: 28-08-2020
  1. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki zgodnie z rozkładem godzin biblioteki szkolnej.
  2. Zawiesza się korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu (w czytelni).
  3. W bibliotece mogą przebywać jednocześnie 2 osoby. Pozostali uczniowie czekają przed wejściem do biblioteki, z zachowaniem min. 1,5 metra odległości.
  4. Osoby korzystające z biblioteki zobowiązane są do uprzedniej dezynfekcji rąk oraz założenia maseczki.
  5. Niedostępny pozostaje swobodny dostęp do regałów bibliotecznych dla czytelników. Książki podaje i odbiera wyłącznie bibliotekarz. 
  6. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość (min. 1,5 metra) - pomiędzy bibliotekarzem, a korzystającymi z biblioteki.
  7. Zapewnia się, w miarę możliwości, systematyczne wietrzenie pomieszczenia oraz dezynfekcję biurka, stolików, klamek.
  8. Zwracane książki odkładane są na wyznaczone miejsce. Odizolowane egzemplarze oznaczane są datą zwrotu i wyłączone są z wypożyczania na 2 dni.
  9. Umożliwia się wcześniejsze zamawianie książek i ich odbiór w godzinach pracy biblioteki.
Procedura funkcjonowania biblioteki szkolnej w Łęczycach  w czasie epidemii COVID -19 od 01. 09. 2020

Przejdź do góry strony