Dom, mój mały świat – nasza codzienność w czasie kwarantanny - kopia (0)

konkurs plastyczny dla klas I-III

Gminna Biblioteka Publiczna w Łęczycach wraz z Biblioteką Szkolną zaprasza uczniów klas I -III do udziału w konkursie plastycznym pt" Dom, mój mały świat – nasza codzienność w czasie kwarantanny"

 1. Cel konkursu:
 • propagowanie wśród dzieci zasad przestrzegania bezpieczeństwa  i higieny podczas epidemii,
 • przedstawienie życia codziennego w czasie kwarantanny,
 • rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej wśród dzieci,
 • inspirowanie do pracy twórczej,
 • wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych technik plastycznych.
 1. Konkurs skierowany jest do dzieci klas I – III z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
  w Łęczycach.
 2. Prace należy dostarczać w wersji elektronicznej (skan lub zdjęcie) do wychowawcy klasy do dnia 08.05.2020roku.
 3. Praca powinna zawierać metryczkę: imię i nazwisko autora, wiek (klasę), oraz podpisaną zgodę na przetwarzanie danych (zał. nr 1).

 

Dom, mój mały świat – nasza codzienność w czasie kwarantanny - kopia (0)

Przejdź do góry strony