Background Image

Zwrot podręczników szkolnych

Informujmy, iż obowiązkiem każdego ucznia jest oddanie, przed końcem roku szkolnego, wszystkich podręczników wypożyczonych z biblioteki szkolnej.

W związku z powyższym prosimy  przygotować do zwrotu następującą ilość  podręczników:

Klasa 4 – 9 podręczników  ( j. polski, j. angielski, matematyka, historia, plastyka, technika, muzyka, przyroda, informatyka)

Klasa 5 – 10 podręczników ( j. polski, j. angielski, historia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, biologia, geografia, matematyka)

Klasa 6 -  10 podręczników ( j. polski, j. angielski, historia, plastyka, muzyka, technika, informatyka, biologia, geografia, matematyka)

Klasa 7 – 12 podręczników - j. polski, j. niemiecki, j. angielski, matematyka, muzyka, informatyka, geografia, chemia, fizyka, plastyka, biologia, historia,

Klasa 8 – 12 podręczników  - j. polski, j. niemiecki, j. angielski, matematyka, informatyka, geografia, chemia, fizyka, WOS , biologia, historia, EDB


Poniżej przedstawiamy  harmonogram zwrotu podręczników szkolnych:

15. 06 – (poniedziałek)  

klasa 2 a, 2 b  - 8.00 -  10.30

Klasa 3 a , 3 b  - 11.00  -  13.30  

Filia Brzeźno Lęborskie  - godz. 8.00 -  13.30  

16.06 (wtorek)

 godz. 8.00 -  10.30 -  6 a

godz. 11.00 – 12.00 -  8 a  (po egzaminie)

godz. 12.15  - 14.00 - 7 a

17. 06 (środa)

godz. 8.00 -  10.30  - 6 b

godz. 11.00 – 12.00 -  8 b (po egzaminie)

godz. 12.15  - 14.00 -  7 b

18. 06 (czwartek)

godz. 8.00 -  10.30  - 6 c

godz. 11.00 – 12.00 -  8 c (po egzaminie)

godz. 12.15  - 14.00 - 7 c

 

19. 06 (piątek)

godz. 8.00 - 10.00  - 5 a

godz. 10.30 – 12.30  -  5 b

godz. 12.45  – 14.00  - 5 c  

22. 06 (poniedziałek)

godz. 8.00 – 10.30  -  I a

godz. 11.00 – 13.30  -  I b

godz. 8.00 – 14.00 – IV a

Zwroty odbywają się według wytycznych zawartych w procedurze zwracania podręczników szkolnych (najważniejsze wytyczne)

1. Uczniów/rodziców  korzystających  z biblioteki szkolnej obowiązuje wejście do szkoły przy szatniach (hol dolny) !

2. Czytelników obowiązują maseczki,  rękawiczki lub obowiązkowa dezynfekcja rąk.

3. Przy stoliku ustawionym w drzwiach biblioteki może przebywać tylko jedna osoba oddająca książki, w maseczce lub innym zabezpieczeniu. Pozostali stoją na zewnątrz, na holu szkoły, przynajmniej 1,5 m od siebie.

4.Oddawane książki poddawane są 4 dniowej kwarantannie.

W celu usprawnienia zwrotu podręczników,  bardzo prosimy o przestrzeganie wyznaczonych terminów i godzin !

Zwrot podręczników szkolnych

Przejdź do góry strony