Spotkanie logopedyczne z przedszkolakami grupy 0 "e"

       Mowa jest dla dziecka sposobem komunikowania z otoczeniem , poprzez mowę uczy się pojmowania świata i gromadzi doświadczenia. Stanowi  narzędzie w zdobywaniu informacji , pozwala na wyrażanie swoich myśli , opinii , odczuć.

        Dnia 07.12.2021 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym ( Przedszkole ) w Łęczycach odbyło się spotkanie logopedyczne z dziećmi grupy O „e”. Na spotkaniu z  przedszkolakami zostały zaprezentowane przykładowe  ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne , ćwiczenie oddechowe oraz gry logopedyczne. Przedszkolaki bawiły się doskonale i na zakończenie naszego spotkania otrzymały drobną słodkość.

Spotkanie logopedyczne z przedszkolakami grupy 0 "e"
Spotkanie logopedyczne z przedszkolakami grupy 0 "e"
Spotkanie logopedyczne z przedszkolakami grupy 0 "e"
Spotkanie logopedyczne z przedszkolakami grupy 0 "e"
Spotkanie logopedyczne z przedszkolakami grupy 0 "e"
Spotkanie logopedyczne z przedszkolakami grupy 0 "e"
Spotkanie logopedyczne z przedszkolakami grupy 0 "e"
Spotkanie logopedyczne z przedszkolakami grupy 0 "e"