Stołówka

Informacja

Na podstawie pisma Wójta Gminy Łęczyce z dnia 22-04-2022 r.  informujemy, że od dnia  01 września 2022 r wzrośnie opłata za wyżywienie tj:

  1. Cena obiadu w szkole wyniesie dla:

- ucznia – 5 zł

  1. Cena posiłków w przedszkolu/punkcie przedszkolnym dla wychowanka:

- śniadanie – 2,00 zł

- obiad- 5,00 zł

- podwieczorek – 2,00 zł

Jednocześnie informujemy, że opłatę należy uiścić przelewem z góry do 10-tego dnia każdego miesiąca.