Regulamin i godziny otwarcia biblioteki szkolnej

Utworzono: 02-09-2022

 

Regulamin biblioteki i czytelni szkolnej

w Szkole Podstawowej w Łęczycach

 

 

 

1. Biblioteka szkolna jest miejscem służącym realizacji potrzeb
    i zainteresowań uczniów oraz zadań dydaktyczno-wychowawczych
    szkoły.

2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy
    szkoły oraz rodzice uczniów.

3. Każdy czytelnik powinien zapoznać się z regulaminem biblioteki.

4. W bibliotece obowiązuje cisza, zakaz spożywania posiłków,
    picia napojów, używania przez uczniów telefonów komórkowych.

5. W bibliotece można korzystać ze zbiorów na miejscu (w czytelni)
     i wypożyczać książki na zewnątrz.

6. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki, na okres 2 tygodni.
    W wyjątkowych sytuacjach można wypożyczyć więcej książek,
    można też uzyskać przesunięcie terminu ich zwrotu.

7. Książek nie należy przetrzymywać, gdyż czekają na nie inni   
    czytelnicy.

8. Poszanowanie książek:

 

  • Czytelnik szanuje i dba o wypożyczone książki i czasopisma.
  • Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.
     Jeśli odkupienie książki jest niemożliwe, powinien oddać inną,
     wskazaną przez bibliotekarza.

 

9. Na 2 tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego wszystkie wypożyczone
     książki muszą zostać zwrócone do biblioteki.

10. Gdy uczniowie rozliczą się z wypożyczonych w ciągu roku szkolnego książek,
       mogą wypożyczyć książki na okres wakacji.

11. Biblioteka szkolna współpracuje z biblioteką publiczną, z której również
       mogą korzystać uczniowie, według regulaminu ustalonego przez bibliotekę
       publiczną.

 

 

 

 

Regulamin i godziny otwarcia biblioteki szkolnej