Projekt edukacyjny "Sensoryczny kogel - mogel "

w naszych bibliotekach

Utworzono: 05-09-2022

 

 

Regulamin II edycji Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego
"Sensoryczny Kogel - Mogel"

 

  • W roku szkolnym 2020/2023 biblioteka szkolna, we współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w Łęczycach przystąpiła do Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Sensoryczny Kogel-Mogel” – edycja II.
  • Projekt realizowany będzie w przedszkolu: w dwóch grupach: 0B oraz 0E

 

Postanowienia organizatora

 

1. W Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Sensoryczny Kogel – Mogel”, dalej: „Projekt” mogą wziąć udział wszystkie dzieci, osoby dorosłe uczęszczające do placówek oświatowych, kulturalnych i wychowawczych.

2. Osoby, placówki, instytucje zainteresowane szczegółami projektu proszone są o kontakt z administratorami projektu.

3. Nasz projekt realizować będziemy w okresie: 01.09.2022r. do 12.05.2023r.

Uczestnicy projektu otrzymają zaświadczenia a dzieci dyplomy (do wypełnienia przez ich nauczycieli). Dokumenty zostaną wysłane pocztą elektroniczną na wskazany adres kontaktowy e-mail osoby realizującej projekt w terminie 15.05.2023 do 31.05.2023.

4. Warunkiem udziału w projekcie jest uzupełnienie formularza pod postacią linku https://forms.gle/HFtZuBLdT5XBZbuV9stanowiącego potwierdzenie udziału.

5. W przypadku pojawienia się kilku grup/klas w danej placówce, które będą realizowały projekt proszone są o wysłanie oddzielnych formularzy zgłoszeniowych.

6. Uczestnictwo w projekcie jest nieodpłatne.

7. Zachęcamy do realizacji jak największej liczby zaproponowanych przez nas zadań (święta nietypowe). Tym razem zachęcamy również do przedstawienia własnych (sensorycznych) koncepcji zadań dotyczących podanych świąt nietypowych w projekcie i podzielenie się nimi z pozostałymi uczestnikami na grupie projektowej.

8. Zaliczenie projektu jest równoznaczne z wykonaniem minimum 5 zadań oraz przesłaniem prezentacji bądź sprawozdania z załączonymi zdjęciami na adres

e-mail: sensorycznykogelmogelprojekt@gmail.com

9. Przed przystąpieniem do projektu należy zadbać o zgody na rozpowszechnianie wizerunku a tym samym zapoznać się z przepisami RODO, aby nikt nie miał wątpliwości do publikowanych przez Was zdjęć.

10. Relacje z podejmowanych działań projektowych należy umieszczać na facebookowej

Grupie projektowej https://www.facebook.com/groups/801990414041472/members/...

Aby wziąć udział w projekcie, uczestnicy zobowiązani są do:

- wypełnienia formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/HFtZuBLdT5XBZbuV9

- zapoznanie się z regulaminem i zadaniami na rok szkolny 2022/2023; zadania opublikowane zostaną w sierpniu 2022;

- pobranie plakatu z informacją o udziale w Projekcie, umieszczenie go na tablicy informacyjnej grupy/ tablicy informacyjnej dla rodziców, opiekunów.

Zadania do wykonania:

 

 


Projekt edukacyjny "Sensoryczny kogel -  mogel "