Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 11 marca 2022r.

W związku ze zmianą zasad epidemicznych związanych z COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny zaktualizował Wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (szósta aktualizacja).

Znajdą je Państwo również na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/bezpieczny-powrot-do-szkoly

Departament Wychowania i Edukacji Włączającej