Ważna informacja

W związku z potwierdzonym pozytywnym wynikiem COVID-19 u jednego z nauczycieli,zgodnie z procedurami MZ,MRiM,GIS oraz PSSE w Wejherowie informuję, iż w niektórych klasach ZS-P w Łęczycach zostało wprowadzone nauczanie zdalne. Zachęcamy do śledzenia informacji w dzienniku elektronicznym. Z życzeniami zdrowia, MAGDALENA PETTA-Dyrektor ZS-P w Łęczycach