Regulamin imprezy biegowej

I Bieg i Marsz z Kijkami im. Adama Loreta w Łęczycach

TERMIN

2022-06-03

ORGANIZATOR

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Adama Loreta w Łęczycach

Rozłaziński Klub Kultury Fizycznej i Sportu w Rozłazinie

Ochotnicza Straż Pożarna w Łęczycach

PROGRAM IMPREZY

11.30 - otwarcie biura zawodów biegu i marszu 2km

11.55 - zamknięcie biura zawodów biegu i marszu 2 km

11.55- powitanie zawodników na linii startu

12.00 - start

ok.13.30 - wręczenie nagród zwycięzcom biegu głównego 2 km i marszu z kijkami 2 km

TRASA

Dystans 2 km , nawierzchnia 100% asfalt,

W obydwu biegach zabronione jest startowanie z kijkami do nordic walking.

KLASYFIKACJE

1. Generalna kobiet i mężczyzn oraz w kategoriach wiekowych

Mężczyźni  Kobiety

MK1 klasy I – III

MK2 klasy IV – VIII

MK3 open (pozostałe grupy wiekowe)

POMIAR CZASU: stoper

NAGRODY: każdy uczestnik otrzymuje pamiątkowy medal, puchary dla pierwszych trzech miejsc;

ZASADY UCZESTNICTWA

- organizator wprowadza limit startujących – 210 osób,

- do startu dopuszczeni zostaną zawodnicy którzy ukończyli 7-ty rok życia,

- zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę  rodziców na uczestnictwo w biegu,

- pobranie numeru startowego przez zawodnika oznacza, że zawodnik zapoznał się z regulaminem

 biegu, akceptuje go i zobowiązuje się do jego przestrzegania,

- wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów w dniu 2022-06-01.,

 Podczas weryfikacji zawodnicy muszą okazać  dowód osobisty lub paszport do kontroli daty urodzenia i obywatelstwa,

- bieg odbędzie  się w ograniczonym ruchu ulicznym, każdy zawodnik ma obowiązek zachować

 szczególną ostrożność podczas biegu,

- uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku,

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z regulaminem biegu i jego przestrzegania,

Na mecie otrzyma zwrot numeru oraz medal.

OPŁATA STARTOWA – wszyscy zawodnicy są zwolnieni z opłat startowych;

ZGOSZENIA do 2022-06-02

Każdy zawodnik ma obowiązek wcześniejszego sprawdzenia czy jego zgłoszenie zostało ujęte na

liście startujących - w dniu biegu organizator nie przyjmuje żadnych reklamacji z tym związanych.

Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

ZAPISY

Zapisy drogą mailową na adresy:

  Krzysztof Licau  licau@wp.pl  telefon: 608 888 665

  Magdalena Petta  megi199@poczta.onet.pl  telefon: 693 867 431